SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Strömnäs GIF Skidklubb
Fotboll

Beslutade 2022-08-29 och gäller fram till nytt beslut fattas

Klubbens intäkter

Klubbens intäkter består av bland annat sponsring, försäljning, gemensamma aktiviteter, bidrag, medlems- och träningsavgifter. Kassör, eller annan utsedd ansvarig, i samarbete med bokföringsansvarig följer upp och påminner berörda.

För försäljning, gemensamma aktiviteter samt medlems- och träningsavgifter, se förväntanslistan.

 

Sponsring sköts av sponsorgrupp (ej tillsatt ännu) i samverkan med styrelsen. Samtliga medlemmar är välkomna att bidra. 

 

Personlig sponsring

I första hand ska arbete med sponsorer gå till föreningen som helhet. Dock finns för juniorer möjlighet till egen sponsor på tävlings- och värmedress. Läs rådande regelverk GÖR LÄNK för sponsring. Ett sådant avtal ska alltid, och utan undantag, föregås av samråd med styrelsen och sponsorgrupp.

De aktiva får inte ingå personliga sponsoravtal före junioråldern, det vill säga säsongen när de fyller 17 år. Undantaget är materialsponsring, exempelvis skidkontrakt.

 

Nya medlemmar från H/D 14 (beslut i styrelsen 2022-09-12)

Nya aktiva som ansluter till SGIF Skidklubb från H/D 14 får betala 5000 kr till klubben vid start, alternativt genomföra försäljning som inbringar samma intäkt. Detta eftersom de inte arbetat ihop pengar till klubben sedan tidigare.

Klubbens kostnader - ersättningar för klubbkläder, läger och tävlingar

Seniorer omfattas endast av subventioneringen på klubbkläder. I övrigt utgår ingen ersättning. De som vill fortsätta som aktiva som seniorer men inte går vidare till en seniorklubb, har ingen ersättning från klubben per automatik. Vid en eventuell satsning kontaktar den aktive styrelsen, som då gör en individuell bedömning. (Beslut i styrelsen 2022-09-12)

 

Klubbkläder

Klubbkläder subventioneras av klubben med 10% av leverantörens utpris. Klubben betalar även frakten för leverans till respektive beställare. 

Tävlingsmössor, klubbmössor, buff och pannband finns att köpa på kansliet. Kontakta info@stromnasgifskidklubb.com om du önskar köpa.

 

Läger (gäller för läger som äger rum från och med 1 september 2022)

För att aktiv ska få bidrag till läger ska åtaganden enligt förväntanslistan uppfyllts under året. 

Ersättningen gäller endast läger anordnade av Skidförbund, Skidgymnasium eller större allmänt läger anordnade av skidklubb där alla kan anmäla sig. Gäller ej Strömnäs GIF Skidklubbs egna läger. Lägerliknande aktiviteter i privat regi i en begränsad krets ersätts ej. Om lägret äger rum under sommaren gäller den tävlingsklass den aktive tävlar i kommande säsong.

 

Ungdomar som tävlar i H/D 14 och 15 ersätts med 50% av lägerkostnaden till max 3000 kr/säsong.

Ungdomar som tävlar i H/D 12 och 13 ersätts med 50% av lägerkostnaden till max 2000kr/ säsong.

Aktiv junior subventioneras med 50% av lägerkostnaden till max 4000kr/ säsong. Om junioren fått ersättning till lägret om 50% eller mer från annan part (ex stipendium) utgår ingen ersättning. Ersättningen utbetalas i efterhand mot uppvisande av kvitto. Kassör godkänner samtliga utbetalningar. Om kassören är släkt med den aktive, godkänner ordförande utbetalningen. 

Reseersättning utbetalas inte. 

 

Klubben arrangerar egna läger och strävar efter en så låg avgift som möjligt, för den aktive. 

Tävlingar

Det krävs medlemskap i föreningen för att delta i träning och tävling. För att du som aktiv ska få bidrag till tävlingar ska du uppfyllt åtaganden enligt förväntanslistan under året.

 

Anmälningsavgifter

Föreningen betalar anmälningsavgifter för aktiva ungdomar och juniorer till tävlingar. Vid sjukdom och förhinder ska den aktive avanmäla sig så snabbt som möjligt för att klubben inte ska debiteras en avgift för en som inte tävlar. Eventuella efteranmälningsavgifter står den enskilde för.

Anmälan till dyrare långlopp ska godkännas av styrelsen.

Terränglopp/ löpartävlingar ersätts med 60 kr för ungdomar och juniorer.

 

Reseersättning vid tävlingar

Reseersättning utgår generellt inte. Speciella regler gäller för USM, JSM, SM och juniorcuper.

 

Boende, mat och reseersättning vid ungdomstävlingar

Ingen ersättning för boende, mat och resa utgår för ungdomstävlingar. Om någon speciell satsning vill genomföras under en säsong, exempelvis gemensam resa för någon ungdomsgrupp till tävling på sådant avstånd att boende är en förutsättning, kan förslag lämnas till styrelsen.

Tävling vid USM, JSM, SM och juniorcuper

Budget ska alltid läggas av ansvariga för ungdomar, juniorer inför säsongsstart och redovisas för styrelsen så att eventuella åtgärder kan vidtas.

För att delta i dessa tävlingar ska åkaren tävla aktivt under säsongen.

 

Vallabodar

Vallabodar ska bokas restriktivt och endast på junior/seniorcuper och SM, JSM och USM. I första hand sker vallning vid boendet om det finns möjlighet till det. Ingen bokning av vallabodar på ungdomstävlingar.

 

Valla

Klubben står för inköp till vallalåda. Vid tävlingar bekostar klubben test av valla.

 

Boende

Boende bokas vid USM, JSM, SM och juniorcuper som äger rum längre än 12 mil från Piteå.

I första hand ska klubben boka boende med självhushåll. I andra hand boende med hel/halv pension. All bokning kommuniceras med styrelsen så snart tävlingskalendern är klar eller så tidigt som möjligt.

Ersättning 700 kronor per dygn för både boende och mat.

Om den aktive avbokar på grund av sjukdom, debiteras den aktive om kostnad för mat och logi kvarstår (ej kan avbokas). I ett sådant scenario betalas ersättning ut.

 

Mat

Föräldrar till aktiva som ska delta i tävling planerar och tillagar mat gemensamt i första hand. Inköp görs på plats. Om inte självhushåll går att genomföra ansvarar deltagarna själv för middagsplanering.

 

Redovisning  

För varje tävling utses en ansvarig som sammanställer underlag till kassör för fakturering av mat, boende och valla. Om enskilda bokningar görs, meddela detta till kassör. Utbetalning av ersättning sker sedan separat mot inlämnande av kvitto.

 

Reseersättning

Inför varje säsong fattar styrelsen beslut, i samband med budgeten, om reseersättning ska utgå för dessa tävlingar.

 

Medföljande föräldrar och ledare

Medföljande föräldrar betalar självkostnadspris för boende, mat och transport. Vid förhinder till tävling debiteras anmäld förälder för sådana kostnader som inte går att avboka. För ledare utgår samma ersättning som för den aktive.

 

Folksam cup, Volksvagen cup.

Klubben betalar avgiften till Norrbottens Skidförbund.

 
Våra Sponsorer
Sociala medier